IVEM Publicaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
h.jpg
English | Nederlands

Energie en Milieuwetenschappen


Het onderzoeksprogramma van de Basiseenheid is georganiseerd langs drie lijnen: Energie en Materialen (EM); Landgebruik en Natuur (LUN); Omgeving, Perceptie en Gedrag (EPB). In de eerste twee lijnen is de nadruk op natuurwetenschappen en in de derde lijn op sociale wetenschappen. Het overgrote deel van het onderzoek is uitgevoerd in de EM-lijn. Deze onderzoekslijn richt zich op de volle ontwikkeling van methodologieën in het veld van de traditionele energieanalyse door ze ook uit te breiden naar de analyse van materiaalstromen door samenleving en natuur en door deze te combineren met nieuwe modelleringstechnieken en met scenario-opbouw. De LUN-lijn richt zich op het beoordelen van de snel veranderende interactie tussen algemene landgebruikbeheer (gebaseerd op landbouwkundig en andere bruikbaarheid) en natuurbeheer.

De drie lijnen van het programma zijn georganiseerd in vruchtbare samenwerking met individuele onderzoekers of onderzoeksgroepen die werken in vergelijkbare velden op de Rijksuniversiteit Groningen en op andere instituten in binnen- en buitenland.
map: IVEM-publicaties
 
To top